Theo Huibers

Staat van het onderwijs

Vandaag is de Onderwijsinspectie met haar rapport “De Staat van het Onderwijs” gekomen. De conclusies en aanbevelingen zijn niet mals.

“Maar de ontwikkelingen waar de Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg – zoals teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie – dreigen zich mede onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort te verdiepen.”

De Onderwijsinspectie

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Theo Huibers

Thema door Anders Norén